אחדות ה', מלוא האלוהים – (שיעור 1)

10 בדצמבר 2017

דברים ו' 4 – ה' אחד

"שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד"

בחיל וברעדה אני בא ללמד על הנושא הזה. בחרתי לפתוח את סדרת הלימוד הזו בפסוק הזה – כי אם יש פסוק אחד שמייצג את היהדות יותר מכל פסוק אחר, אני חושב שזה הפסוק.

יהודים מכל הזרמים אומרים אותו, והמילים האלו היו בשפתיהם של יהודים רבים לפני מותם.

אני לא אכנס עכשיו להסביר את מובן הפסוק הזה – נדבר על כך בפעם אחרת.

אך מה שאני כן רוצה לומר זה שאני מאמין בכל ליבי בפסוק הזה, שה' הוא אחד.

האמונה המשיחית לא סותרת את הכתוב כאן ואנו לא מאמינים ב-3 אלוהים!

הנושא הזה של אחדות ה' הוא נושא חשוב מאין כמוהו, וכאשר אנו באים ללמוד על הדברים האלו אנו בעצם נכנסים ל"אדמה קדושה" שהרבה אנשים נופלים ונכשלים בה.

היות שה' הוא רוח, אז קשה להסביר את הנושא הזה בדברים מוחשים, ודוגמאות מוחשיות שניסו להביא לא יכלו להסביר את הנושא באופן מלא.

כגון –

אלוהים הוא לא 1+1+1=3

אלא 1*1*1= אחד

ישנם 3 פנים לאלוהים – האב, הבן ורוח הקודש.

אלוהים הוא כמו H2O – קרח, מים ואד

כמו שהאדם הוא בשר נפש ורוח כך גם אלוהים הוא אב, בן ורוח.

ובכל זאת, למרות ששכלנו האנושי אינו יכול להבין זאת לגמרי – ה' מצפה מאתנו שנקבל את הנושא הזה באמונה.

באותו האופן שבו אנו מקבלים את העובדה שה' הוא כל יכול, יודע הכל, נמצא בכל מקום, נצחי ולא משתנה- דברים שהשכל שלנו לא יכול לתפוס…. באותו אופן ה' מצפה מאתנו שנקבל את הנושא של אחדותו, באמונה.

ישנם מספר סיבות שאני ניגש ללמד על הנושא הזה.

  1. שנדע מיהו ה' אלוהי ישראל ובמיוחד מה התנ"ך אומר עליו. כדי שנכיר אותו טוב יותר וכדי שנדע מה להשיב לשואלים אותנו — ראשונה לפטרוס ג' 15 – לא כדי שנוכל לנצח בהתעמתויות מילוליות עם אחיינו הלא מאמינים, אלא כדי לצייד אותנו לשיחה איתם, וברצון ה' הוא יפתח את עיניהם כשם שהוא פתח גם את עינינו.
  2. הנושא הזה של אחדות האלוהים הוא אחד מהיסודות הראשיים של אמונתנו. אלו שאוחזים בתורת שקר בדרך כלל נופלים באחד משלושת הדברים הבאים: א. ישוע הוא לא אלוהים ב. ישוע הוא לא אדם מלא ג. כדי להיוושע צריך לעשות משהו – כלומר מה שישוע עשה זה לא מספק – צריך לעשות עוד משהו. ועקב כך שאנחנו לומדים עכשיו את האיגרת אל הקולוסים בשבת, חשבתי שנכון יהיה להרחיב וללמד על הנושא הזה ובמיוחד שהוא כל כך חשוב ושאנשים נופלים בו. בסוף כל שיעור אני אשאיר זמן לשאלות ותשובות ככל יכולתי. אני מראש מזהיר את דוברי השפות שאינן עברית – לא כל התרגומים יהיו מדויקים.

נתחיל קודם כל בשמות ה'

אלוהים – הסיומת ים מציין רבים

חבר – חברים

אליל – אלילים

אלוה – אלוהים

ישעיהו מ"ד 8 …… "היש אלוה מבלעדי…"

בדרך כלל כאשר מדובר על אלוהים אלוהי ישראל כתוב אלוהים ולידו פועל ביחיד

בראשית א' 25 "ויעש אלוהים את חיית הארץ…"

לעומת זאת, כאשר כתוב על אלוהי הגויים כתוב הרבה פעמים אלילים ולפעמים גם אלוהים, ובדרך כלל עם הפועל בצורת רבים

שמות כ' 3 – "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני"

שופטים י' 13 – "ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים"

אֲדֹונָי – הקמץ מציין רבים       שמות ד' 10

אֲדוֹנִי – החיריק מציין יחיד       בראשית כ"ג 15

אך שימו לב – הניקוד נקבע ע"י נוסח המסורה, זה לא מופיע באורגינל. כלומר הניקוד הוא לא דבר ה'.

על פי רוב כאשר דבר ה' מדבר על ה' הוא מדבר בלשון יחיד – אך ישנם פעמים לא מעטות שדבר ה' מדבר על ה' בלשון רבים

בראשית ל"ה 7 "נגלו אליו האלוהים"

יהושוע כ"ד 19 "אלוהים קדושים"

שמואל ב' ז' 23 "הלכו אלוהים"

ישעיהו נ"ד 5   "כי בועליך עושיך ה' צבאות שמו"

מלאכי א' 6 "אם אדונים אני"

תהילים קמ"ט 2 "ישמח ישראל בעושיו"

קהלת י"ב 1 "זכור את בוראיך"

  • ישנם מקומות בדבר ה' שישנה כאין שיחה או התדיינות והתיעצות בתוך מלוא האלוהים

בראשית א' 26 – "נעשה אדם בצלמנו" ה' משוחח כאן עם מישהו?

עם מי הוא משוחח?

האם הוא מתייעץ עם מישהו?

אולי עם המלאכים?

ישעיהו מ' 14 "את מי נועץ ויביננו" כלומר אף אחד לא מייעץ לו.

הדבר חוזר על עצמו באותה צורה במקומו אחרים.

בראשית ג' 22 – "הן האדם היה כאחד ממנו"

בראשית י"א 6-7 – "הבה נרדה ונבלה שם שפתם"

ישעיהו ו' 8 – "את מי אשלח ומי ילך לנו"

  • ישנם מקומות שבהם ה' מדבר על ה' או פועל באחדות ושיתוף פעולה בתוך מלוא האלוהות

בראשית י"ט 24           ה' ממטיר על סדום אש מאת ה'

הושע א' 2,7                  ה' אומר שיושיע אותם ע"י ה'

זכריה ב' 12-15            ה' מדבר ואומר שה' שלח אותו

תהילים מ"ה 7-8         הכיסא של מי לעולם ועד?

לכן מי משך אותו ?

תהילים ק"י 1    נאום ה' לאדוני שב לימיני – מי ישב לימין ה'?

אני יודע שאין כל טעות בדבר ה', ואם דבר ה' נכתב כך כלומר ישנה סיבה לכך, והסיבה היא כדי שנדע שישנה אחדות בתוך מלוא אלוהים.

האם אנו יכולים לקלוט זאת בשכלנו? לא בדיוק, אך עליינו לקבל זאת באמונה.

רציתי לסיים עם דברי דוד המלך

תהלים קל"ט 6 "פליאה דעת זאת ממני, נשגבה לא אוכל לה"