יום צום ותפילה

תאריכי מפגשים:
10/4/18 בשעה 18:00

קבוצות בית עברית / רוסית

תאריכי מפגשים:
11/4/18 בשעה 18:00
25/4/18 בשעה 18:00

קבוצת בית בכפר ורדים

תאריכי מפגשים:
25/4/18 בשעה 18:30