יום צום ותפילה

תאריכי מפגשים:
8/1/19 יום ג' בשעה 18:00

תלמידות

תאריכי מפגשים:
16/1/19 יום ד' בשעה 19:00
30/1/19 יום ד' בשעה 19:00

קבוצות בית עברית / רוסית

תאריכי מפגשים:
9/1/19 בשעה 18:00
23/1/19 בשעה 18:00

קבוצת בית בכפר ורדים

תאריכי מפגשים:
9/1/19 בשעה 18:30
23/1/19 בשעה 18:30

קבוצת לימוד נשים

7/1/19 יום ב' בשעה 10:00
14/1/19 יום ב' בשעה 10:00
21/1/19 יום בשעה 10:00
28/1/19 בשעה 10:00