בתאריך 28/9/18 יום שישי – אסיפת סוכות בשעה 18:00

למחרת – יום שבת ה- 29/9/18 לא תתקיים אסיפת שבת

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

יום צום ותפילה

תאריכי מפגשים:

קבוצות בית עברית / רוסית

תאריכי מפגשים:
5/9/18 בשעה 18:00

קבוצת בית בכפר ורדים

תאריכי מפגשים:
5/9/18 בשעה 18:30

קבוצת לימוד נשים

3/9/18 בשעה 10:00
17/9/18 בשעה 10:00