בתאריך 31/8/18 יום שישי – קבלת שבת בשעה 18:00

למחרת – יום שבת ה- 1/9/18 לא תתקיים אסיפת שבת

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

יום צום ותפילה

תאריכי מפגשים:
1/8/18 בשעה 18:00

קבוצות בית עברית / רוסית

תאריכי מפגשים:
8/8/18 בשעה 18:00
22/8/18 בשעה 18:00

קבוצת בית בכפר ורדים

תאריכי מפגשים:
8/8/18 בשעה 18:00
22/8/18 בשעה 18:00

קבוצת לימוד נשים

6/8/18 בשעה 10:00
20/8/18 בשעה 10:00