יום צום ותפילה

תאריכי מפגשים:
5/2/19 יום ג' בשעה 18:00

תלמידות

תאריכי מפגשים:
13/2/19 יום ד' בשעה 19:00
27/2/19 יום ד' בשעה 19:00

קבוצות בית עברית / רוסית

תאריכי מפגשים:
20/2/19 בשעה 18:00

קבוצת בית בכפר ורדים

תאריכי מפגשים:
6/2/19 בשעה 18:30
20/2/19 בשעה 18:30

קבוצת לימוד נשים

1/2/19 יום ב' בשעה 10:00
11/2/19 יום ב' בשעה 10:00
18/2/19 יום בשעה 10:00
25/2/19 בשעה 10:00